Deze 5 positieve veranderingen zien we bij veel werkgevers

Met het schaarse aanbod van personeel, ziet Eshuis wel een omslag bij werkgevers. “Die omslag is noodzakelijk om medewerkers te werven en om ze te behouden.” Dit zijn de 5 meest in het oog springende veranderingen volgens Eshuis: