Wijziging van de huurprijs van horecaruimte, hoe zit dat ook al weer precies?

De huur die je verschuldigd bent voor het pand waarin je jouw horecabedrijf exploiteert, maakt in de regel een fors onderdeel uit van je kostenstructuur. Het is cruciaal er voor te waken dat de kosten in verhouding staan tot de omzet die wordt gegenereerd en juist deze kostenkant staat de laatste tijd als gevolg van onder meer stijgende inkoop- en personeelskosten enorm onder druk.