Week van de RI&E 2020 actie

HorecaAdviesBureau.nl is sponsor van 'Week van de RI&E'

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Wat is een RI&E?
Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Wat als je geen RI&E hebt opgesteld?
Als een inspecteur tijdens een controle om de RI&E vraagt en de ondernemer heeft die niet, dan kan de inspecteur je een boete aanzeggen. Als de getoonde RI&E niet volledig is, zal de inspecteur een waarschuwing geven met een termijn van maximaal 3 maanden.

Ben jij RI&E plichtig?Heb jij je RI&E nog niet op orde? Maak dan gebruik van ons speciale aanbod!

Als sponsor van 'Week van de RI&E' hebben we een speciale actie: voor € 500 (normaal € 575) stellen wij de RI&E voor jouw horecabedrijf op!