Nu starten met bedrijfsoverdracht?

De bedrijfsopvolgingsregeling speelt fiscaal een grote rol bij de overdracht van ondernemingen naar de volgende generatie. Deze regeling ligt echter onder vuur.
Gunstige regeling. De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een fiscaal aantrekkelijke regeling. Bij schenking of vererving van ondernemingsvermogen maakt deze faciliteit het mogelijk om een groot deel van het vermogen buiten de heffing van schenk- of erfbelasting te houden. Concreet geldt voor 2021 dat een verkrijging tot € 1.119.845 volledig is vrijgesteld. Daarboven geldt een vrijstelling van 83%. Veel ondernemers hebben door toepassing van deze regeling op fiscaal gunstige wijze hun onderneming kunnen overdragen aan de volgende generatie.
Groot effect. Doel van de BOR is dan ook om te voorkomen dat de continuïteit van een onderneming in gevaar komt vanwege de fiscale gevolgen van een bedrijfsoverdracht. Uit onderzoek komt naar voren dat kinderen op dit moment gemiddeld 3,4% belasting betalen als zij de onderneming van hun ouders erven of geschonken krijgen. Zonder de BOR zou dit percentage oplopen naar 41,5%. Reden genoeg dus zou men denken om deze regeling te handhaven.
Regelingen onder vuur. Deze regeling staat echter al enkele jaren onder druk, omdat deze (te) veel voordeel oplevert. Ook in de verkiezingsprogramma’s van dit jaar kwam bij tal van partijen een versobering of afschaffing van de BOR voor. Ook de hiermee verband houdende doorschuifregeling in de inkomstenbelasting ligt onder vuur. Voldoende aanleiding dus om de planning van uw bedrijfsoverdracht eens tegen het licht te houden. Tip. Om gebruik te kunnen maken van de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting, is het zaak om uw kind(eren) tijdig mede-ondernemer te maken of op de loonlijst te zetten.
Lagere waardering vanwege coronacrisis? De waardering van een onderneming vindt tegenwoordig plaats aan de hand van de zogenaamde ‘discounted cashflow (DCF)-methode’. Daarbij wordt er gekeken naar de toekomstige kasstromen die de onderneming zal voortbrengen. De economische onzekerheid vanwege de coronacrisis kan ervoor zorgen dat de huidige waarde op basis van de DCF-methode van uw onderneming wellicht lager is dan gedacht. Tip. Dat biedt de mogelijkheid om uw onderneming tegen een relatief laag bedrag over te dragen aan de volgende generatie.
Als u in de komende jaren van plan bent uw onderneming over te dragen aan uw kinderen, dan lijkt het verstandig hiermee nu reeds aan de slag te gaan.