WHOA


Wet Homologatie Onderhands Akkoord


Er bestond al de mogelijkheid om tot een onderhands akkoord te komen. Hierbij heeft elke schuldeiser feitelijk een vetorecht. Wanneer er één niet akkoord gaat, kan een levensvatbare onderneming alsnog failliet gaan vanwege tijdelijke geldnood. Tijdens de coronacrisis blijkt hoe problematisch dit kan zijn, vandaar dat er haast achter de invoering van de wet is gezet.
Een schuldenaar kan zijn te hoge schuldenlast herstructureren door middel van een onderhands akkoord met zijn schuldeisers en aandeelhouders. Tot 1 januari 2021 gold daarvoor echter dat instemming van alle betrokken partijen is vereist. Een enkeling kon zo de totstandkoming van een akkoord blokkeren, ook al is het akkoord in het belang van de gezamenlijke schuldeisers. Levensvatbare ondernemingen konden daardoor onnodig failliet gaan. De WHOA bevat een akkoordprocedure op grond waarvan het akkoord – buiten surseance en faillissement - kan worden opgelegd aan tegenstemmende schuldeisers en aandeelhouders.


WHOA voorkomt waardeverlies

Het doel van de WHOA is om te voorkomen dat er waarde, die in de onderneming zit, bij een faillissement onnodig verloren gaat. Een WHOA-traject met een onderhands akkoord biedt voordelen aan schuldeisers, werknemers en andere betrokkenen, inclusief de aandeelhouders.


Het WHOA-traject kan twee uitkomsten hebben:

1: Een verantwoorde doorstart
2: Een gecontroleerde bedrijfsbeëindiging.

In beide gevallen wordt de waarde voor alle belanghebbenden maximaal behouden – en dat is het allergrootste – en mooiste voordeel van deze nieuwe wet. Het IMK helpt ondernemers daarom graag dit WHOA-traject in gang te zetten en tot een goed einde te brengen.

NIEUWE WET MOET BEDRIJVEN IN DIEPE SCHULDEN HELPEN

De nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) moet bedrijven helpen om hun geldproblemen op te lossen.
Lees verder

WHOA staat ook open voor onderneming zonder overlevingskansen

De nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan ook worden gebruikt voor de homologatie van een akkoord waarbij een onderneming die geen overlevingskansen meer heeft wordt afgewikkeld. Dat komt naar voren in een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Amsterdam.
Lees verder

Belastingdienst houdt flinke slag om de arm over WHOA-akkoord

Hoe gaat de Belastingdienst om met het verzoek van een ondernemer om instemming met zijn WHOA-akkoord voor de sanering van belastingschulden? Belangrijke beleidsregels voor een dergelijk onderhands akkoord zijn vastgelegd in de meest recente wijziging van de Leidraad Invordering. Ondanks dat het beleid nu op papier staat, wordt de praktijk er inhoudelijk niet veel wijzer van.
Lees verder

RECHT WORDT STEEDS MEER MET FINANCIERINGSBRIL BEKEKEN

Te vaak gaan aandeelhouders er na een faillissement met het geld vandoor en blijven zwakke schuldeisers met lege handen achter. Zó was en is het insolventierecht niet bedoeld, zegt hoogleraar en advocaat/curator Rolef de Weijs (Universiteit van Amsterdam/Houthoff)
Lees verder

Voorkom faillissement van jouw bedrijf met WHOA

Een paar weken geleden deed MKB-Nederland een noodoproep aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Economische Zaken. De belangenorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf riep op om plooien in het steunpakket glad te strijken om ondernemers een toekomst te geven.
Lees verder

Afkoelingsperiode van vier maanden bij ADO Den Haag om WHOA-akkoord tot stand te brengen

De rechtbank Den Haag heeft dinsdag een verzoek van het gedegradeerde ADO Den Haag om een afkoelingsperiode van vier maanden af te kondigen toegewezen.
Lees verder

TOA: kredietfaciliteit voor ondernemers die willen doorstarten

Ondernemers die met een WHOA-akkoord een doorstart willen maken, komen mogelijk in aanmerking voor een TOA-krediet. De overheid heeft hiervoor 200 miljoen euro uitgetrokken. De kredieten kunnen vanaf 1 juni worden aangevraagd bij Qredits.
Lees verder

WHOA Routekaart

De WHOA helpt bedrijven zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord te bereiken op een schuldregeling. Met de WHOA-routekaart volg je stapsgewijs de weg van voorbereiding naar akkoord.
Lees verder

Conceptvoorstel schuldeisers

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is per 1 januari 2021 ingegaan. Ingevolge deze wet kunt u uw schuldeisers een akkoord voorleggen, zodat u bijv. een faillissement kunt voorkomen. Hoe pakt u dat aan?
Lees verder

‘vergeten’ schuldeiser staat homologatie niet in de weg

Het homologatieverzoek werd toegewezen, ook al was er een schuldeiser niet in het akkoord meegenomen.
Lees verder

Eenvoudiger schulden saneren.

Met de WHOA kan de voorspelde faillissementsgolf, worden voorkomen
Lees verder

Or kan aansturen op onderhands dwangakkoord bij schulden

De ondernemingsraad kan het initiatief nemen voor een dwangakkoord met alle schuldeisers bij insolventie.
Lees verder

Klein maar krachtig

‘Nieuwe wet kan golf coronafaillissementen voorkomen’
Lees verder

Nieuwe wet kan golf coronafaillissementen voorkomen

Een nieuwe wet kan in de nabije toekomst de ondergang van veel bedrijven voorkomen. De WHOA, zoals de wet in spreektaal genoemd wordt, maakt het voor bedrijven eenvoudiger schulden te saneren.
Lees verder

Sanering van schulden met de WHOA als stok achter de deur

Op 1 januari 2021 is de WHOA, Wet Homologatie Onderhands Akkoord, ingegaan. Door de invoering van deze wet is het voor ondernemers mogelijk hun opgebouwde schulden in één keer af te kopen. Ook de Belastingdienst en bank worden door de rechter gedwongen om akkoord te gaan met afkoop.
Lees verder

Online masterclass: Een Succesvolle Doorstart

Ontdek hoe jij een succesvolle doorstart maakt met minimale schade.
Lees verder

Onjuiste informatie in akkoord en beperkte levensvatbaarheid: WHOA-verzoek afgewezen

De WHOA biedt niet altijd uitkomst, blijkt uit een nieuwe uitspraak. De Rechtbank Den Haag wijst een verzoek tot homologatie van een akkoord af omdat de informatie in het akkoord hiaten en onjuistheden bevat.
Lees verder

Niet failliet dankzij nieuwe wet, maar ‘te weinig ondernemers zijn op de hoogte’

Niet failliet dankzij nieuwe wet, maar 'te weinig ondernemers zijn op de hoogte'
Lees verder

Bedrijf gered dankzij eerste WHOA-procedure

Het eerste akkoord onder het regiem van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is een feit. Daardoor kon het faillissement van een bedrijf in de evenementenbranche worden afgewend.
Lees verder

De WHOA, een big bang in de insolventiepraktijk

De insolventiepraktijk staat op zijn kop. En wel dankzij de invoering van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), een nieuw wettelijk instrument om bedrijven in financiële...
Lees verder

Voorkom faillissement met een liquidatieakkoord

Op 1 januari 2021 gaat de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in. Een belangrijke mogelijkheid binnen de WHOA is het liquidatieakkoord. Hierdoor kun je een bindend...
Lees verder