WHOA


Wet Homologatie Onderhands Akkoord


De WHOA is een nieuwe wet die sinds 1 januari 2021 in werking is getreden in Nederland. Het doel van de WHOA is om ondernemingen te helpen die in financiële problemen zijn geraakt door hen de mogelijkheid te bieden hun schulden te herstructureren via een onderhands akkoord met hun schuldeisers en aandeelhouders. Voorheen had elke schuldeiser een vetorecht, wat betekende dat een enkele tegenstem kon leiden tot het faillissement van een levensvatbare onderneming.
Dankzij de WHOA kan een akkoordprocedure worden gestart waarbij het akkoord kan worden opgelegd aan tegenstemmende schuldeisers en aandeelhouders, buiten surseance en faillissement om. Dit voorkomt waardeverlies en biedt voordelen aan alle betrokken partijen, inclusief de aandeelhouders. Het WHOA-traject kan leiden tot een verantwoorde doorstart of een gecontroleerde bedrijfsbeëindiging, waarbij de waarde voor alle belanghebbenden maximaal behouden blijft.
Het is belangrijk voor ondernemers om de WHOA te kennen en de mogelijkheden die het biedt, te benutten. Het kan een uitweg bieden voor ondernemingen die anders zouden moeten stoppen met hun activiteiten.


WHOA voorkomt waardeverlies

De WHOA is in het leven geroepen om te voorkomen dat waarde in een onderneming verloren gaat bij een faillissement. Door middel van een WHOA-traject met een onderhands akkoord kunnen schuldeisers, werknemers en andere betrokkenen, inclusief de aandeelhouders, hiervan profiteren. Zo worden verliezen tot een minimum beperkt en wordt er gezorgd voor een zo gunstig mogelijke afwikkeling van een faillissement. Benieuwd naar de mogelijkheden van een WHOA-traject voor jouw onderneming? Neem dan contact met ons op en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.

Het WHOA-traject kan twee uitkomsten hebben:

1: Een verantwoorde doorstart
2: Een gecontroleerde bedrijfsbeëindiging.

Als ondernemer wil je natuurlijk het beste voor je bedrijf en alle belanghebbenden. Gelukkig biedt de nieuwe WHOA wetgeving hierin uitkomst. Met deze wet wordt namelijk de waarde voor alle betrokkenen maximaal behouden, wat een enorm voordeel is voor iedereen. Bij het HorecaAdviesBureau.nl begrijpen we hoe belangrijk dit is en helpen we ondernemers graag bij het in gang zetten en succesvol afronden van een WHOA-traject. Onze experts hebben de kennis en ervaring om jouw onderneming door dit proces te loodsen en ervoor te zorgen dat de maximale waarde wordt behouden. Neem contact met ons op en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen bij een WHOA-traject.

Faillissements golf blijft (nog) uit, maar aantal stoppers stijgt

Door stijgende kosten staan de winstmarges in de horeca onder druk. Vaak vechten ondernemers in stilte. Ze laten het niet aankomen op een faillissement, maar gooien zelf de handdoek in de ring.
Lees verder

Ondernemers gebruiken Whoa om aan faillissement te ontsnappen

De wet is bedoeld om stijfkoppige schuldeisers tot rede te brengen. Maar hij wordt gebruikt door stijfkoppige ondernemers die aan de gevolgen van hun rode cijfers willen ontsnappen. Uit gegevens van de Raad voor de rechtspraak en faillissementsadvocaten blijkt dat steeds meer ondernemers de wet níet aanwenden om dwarsliggende crediteuren in het gareel te krijgen maar om aan een faillissement te ontkomen. Verwacht wordt dat het aantal zaken dit jaar ruim zal verdubbelen.
Lees verder

Lucht voor ondernemers: Belastingdienst verlengt versoepeld beleid coronaschulden tot 1 april 2024

De versoepeling houdt in dat de Belastingdienst langere tijd genoegen neemt met hetzelfde percentage dat andere schuldeisers krijgen bij een schuldsanering, in plaats van de gebruikelijke 200 procent.
Lees verder

Terugbetalen coronaschuld leidt tot meer vraag naar Whoa

De Whoa is een mooie oplossing voor levensvatbare bedrijven met een ondraaglijke schuldenlast, maar volgens Vondenhoff niet zinvol bij een schuld van minder dan een ton – ook omdat de kosten al snel boven de 30.000 euro uitkomen.
Lees verder

WHOA uitspraken samengevat

Wij hebben alle 138, tot nu toe gepubliceerde WHOA uitspraken bestudeerd en daar de belangrijkste informatie uit gehaald. Daarmee zijn we, met de WHOA-uitspraken, bij tot en met 20 december 2022. Dat is met de publicatiedatum tot en met 4 januari 2023.
Lees verder

Whoa en kwijtscheldingswinst binnen de betrokken fiscaliteit

Door de Corona steun is de belastingdienst dus een relevante financier geworden van menig onderneming. Door 380.000 ondernemers is van de uitstelregeling gebruik gemaakt. De uitstelregeling was ruimhartig en zag op alle aanslagen zoals inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffing, omzetbelasting en overige meer bijzondere belastingen. Momenteel staan nog ruim 264.000 ondernemers bij de belastingdienst in het krijt samen goed voor circa 19 miljard euro.
Lees verder

Pensioenpremies buiten WHOA maakt akkoord niet lastiger (Minister)

Het zou niet lastiger moeten zijn om een WHOA-akkoord te bereiken nu pensioenpremies buiten dit schuldenakkoord vallen. Volgens de minister van Rechtsbescherming zijn er geen signalen dat het lastiger wordt.
Lees verder

WHOA-AKKOORD ADO DEN HAAG GOEDGEKEURD

De Rechtbank Den Haag heeft het WHOA-akkoord goedgekeurd (gehomologeerd). Binnen 14 dagen krijgen de schuldeisers het bedrag dat uit het akkoord voor hen voortvloeit. De aandelen worden aan de nieuwe aandeelhouder overgedragen.
Lees verder

China haalt keihard uit naar ADO-directie: ‘Sabotage, discriminatie, leugens en bedrog’

ADO Den Haag en zijn bestuurders trokken dinsdag naar de rechtbank. Daar moet de rechter zijn akkoord geven voor de afgeronde WHOA-procedure. Eens te meer blijkt de redding van ADO een kaartenhuis. Zeker nu de Chinese grootaandeelhouder United Vansen nog één keer de aanval kiest. 42 pagina’s werden er naar de rechtbank gestuurd. VI heeft de explosieve documenten in handen.
Lees verder

Die faillissementsgolf komt, en dat zal de fiscus niet goed uitkomen

Na oktober 2022 zullen veel ondernemers positieve cashflow moeten inzetten om de fiscus af te betalen. Daar gaan ondernemers, creatief als ze zijn, natuurlijk andere oplossingen voor bedenken, voorspelt Jaap van der Meer.
Lees verder

Advies AG aan Hoge Raad n.a.v. een prejudiciële vraag over de reikwijdte van de nieuwe ‘Wet homologatie onderhands akkoord’ (WHOA)

Het gaat in deze prejudiciële procedure over de vraag of de vorderingen van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds over achterstallige pensioenpremies buiten de reikwijdte van de WHOA vallen. Volgens AG De Bock moet deze vraag bevestigend worden beantwoord.
Lees verder

Plan ondernemers voor C-WHOA: Speciale faillissementsregeling corona

Er moet een speciale regeling komen voor schuldsanering bij bedrijven die gebukt gaan onder de gevolgen van de coronacrisis. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland pleiten voor deze zogenoemde Corona-WHOA.
Lees verder

Op de rand van faillissement? De WHOA biedt uitkomst

Zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken op een schuldregeling. Met de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan dit. De wet is op 1 januari 2021 ingegaan. Check hoe dit akkoord werkt.
Lees verder

Toename starters horeca, veel stoppers detailhandel en extreem weinig faillissementen

In de horeca is met 43% meer starters sprake van een enorme groei. De stijging is goed te zien bij restaurants en cafetaria’s. Binnen deze branche valt ook de eventcatering op, waaronder veel zelfstandig werkende (freelance) koks, kelners en barista’s zijn ingeschreven.
Lees verder

Horeca krabbelt moeizaam op: ‘Spaargeld en pensioen opgegeten’

Het aantal faillissementen is historisch laag en de omzetten keren langzaam terug. Op het eerste oog lijkt het mee te vallen met de coronaschade voor de horeca. Maar onder het oppervlak borrelt een hoop venijn, zeggen ondernemers zelf. "Ik heb mijn pensioen én spaargeld opgegeten."
Lees verder

NIEUWE WET MOET BEDRIJVEN IN DIEPE SCHULDEN HELPEN

De nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) moet bedrijven helpen om hun geldproblemen op te lossen.
Lees verder

WHOA staat ook open voor onderneming zonder overlevingskansen

De nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan ook worden gebruikt voor de homologatie van een akkoord waarbij een onderneming die geen overlevingskansen meer heeft wordt afgewikkeld. Dat komt naar voren in een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Amsterdam.
Lees verder

Belastingdienst houdt flinke slag om de arm over WHOA-akkoord

Hoe gaat de Belastingdienst om met het verzoek van een ondernemer om instemming met zijn WHOA-akkoord voor de sanering van belastingschulden? Belangrijke beleidsregels voor een dergelijk onderhands akkoord zijn vastgelegd in de meest recente wijziging van de Leidraad Invordering. Ondanks dat het beleid nu op papier staat, wordt de praktijk er inhoudelijk niet veel wijzer van.
Lees verder

RECHT WORDT STEEDS MEER MET FINANCIERINGSBRIL BEKEKEN

Te vaak gaan aandeelhouders er na een faillissement met het geld vandoor en blijven zwakke schuldeisers met lege handen achter. Zó was en is het insolventierecht niet bedoeld, zegt hoogleraar en advocaat/curator Rolef de Weijs (Universiteit van Amsterdam/Houthoff)
Lees verder

Voorkom faillissement van jouw bedrijf met WHOA

Een paar weken geleden deed MKB-Nederland een noodoproep aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Economische Zaken. De belangenorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf riep op om plooien in het steunpakket glad te strijken om ondernemers een toekomst te geven.
Lees verder

Afkoelingsperiode van vier maanden bij ADO Den Haag om WHOA-akkoord tot stand te brengen

De rechtbank Den Haag heeft dinsdag een verzoek van het gedegradeerde ADO Den Haag om een afkoelingsperiode van vier maanden af te kondigen toegewezen.
Lees verder

TOA: kredietfaciliteit voor ondernemers die willen doorstarten

Ondernemers die met een WHOA-akkoord een doorstart willen maken, komen mogelijk in aanmerking voor een TOA-krediet. De overheid heeft hiervoor 200 miljoen euro uitgetrokken. De kredieten kunnen vanaf 1 juni worden aangevraagd bij Qredits.
Lees verder

WHOA Routekaart

De WHOA helpt bedrijven zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord te bereiken op een schuldregeling. Met de WHOA-routekaart volg je stapsgewijs de weg van voorbereiding naar akkoord.
Lees verder

Conceptvoorstel schuldeisers

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is per 1 januari 2021 ingegaan. Ingevolge deze wet kunt u uw schuldeisers een akkoord voorleggen, zodat u bijv. een faillissement kunt voorkomen. Hoe pakt u dat aan?
Lees verder

‘vergeten’ schuldeiser staat homologatie niet in de weg

Het homologatieverzoek werd toegewezen, ook al was er een schuldeiser niet in het akkoord meegenomen.
Lees verder

Eenvoudiger schulden saneren.

Met de WHOA kan de voorspelde faillissementsgolf, worden voorkomen
Lees verder

Or kan aansturen op onderhands dwangakkoord bij schulden

De ondernemingsraad kan het initiatief nemen voor een dwangakkoord met alle schuldeisers bij insolventie.
Lees verder

Klein maar krachtig

‘Nieuwe wet kan golf coronafaillissementen voorkomen’
Lees verder

Nieuwe wet kan golf coronafaillissementen voorkomen

Een nieuwe wet kan in de nabije toekomst de ondergang van veel bedrijven voorkomen. De WHOA, zoals de wet in spreektaal genoemd wordt, maakt het voor bedrijven eenvoudiger schulden te saneren.
Lees verder

Sanering van schulden met de WHOA als stok achter de deur

Op 1 januari 2021 is de WHOA, Wet Homologatie Onderhands Akkoord, ingegaan. Door de invoering van deze wet is het voor ondernemers mogelijk hun opgebouwde schulden in één keer af te kopen. Ook de Belastingdienst en bank worden door de rechter gedwongen om akkoord te gaan met afkoop.
Lees verder

Online masterclass: Een Succesvolle Doorstart

Ontdek hoe jij een succesvolle doorstart maakt met minimale schade.
Lees verder

Onjuiste informatie in akkoord en beperkte levensvatbaarheid: WHOA-verzoek afgewezen

De WHOA biedt niet altijd uitkomst, blijkt uit een nieuwe uitspraak. De Rechtbank Den Haag wijst een verzoek tot homologatie van een akkoord af omdat de informatie in het akkoord hiaten en onjuistheden bevat.
Lees verder

Niet failliet dankzij nieuwe wet, maar ’te weinig ondernemers zijn op de hoogte’

Niet failliet dankzij nieuwe wet, maar 'te weinig ondernemers zijn op de hoogte'
Lees verder

Bedrijf gered dankzij eerste WHOA-procedure

Het eerste akkoord onder het regiem van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is een feit. Daardoor kon het faillissement van een bedrijf in de evenementenbranche worden afgewend.
Lees verder

De WHOA, een big bang in de insolventiepraktijk

De insolventiepraktijk staat op zijn kop. En wel dankzij de invoering van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), een nieuw wettelijk instrument om bedrijven in financiële...
Lees verder

Voorkom faillissement met een liquidatieakkoord

Op 1 januari 2021 gaat de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in. Een belangrijke mogelijkheid binnen de WHOA is het liquidatieakkoord. Hierdoor kun je een bindend...
Lees verder