1 op 20 bedrijven heeft problematische schulden

Zo’n 5 procent van de bedrijven in Nederland dreigt door schulden in de knel te raken. Het gaat om vijfduizend tot tienduizend ondernemingen. Onder meer in de horeca vrezen veel ondernemers dat ze niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.