Advies AG aan Hoge Raad n.a.v. een prejudiciële vraag over de reikwijdte van de nieuwe ‘Wet homologatie onderhands akkoord’ (WHOA)

Het gaat in deze prejudiciële procedure over de vraag of de vorderingen van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds over achterstallige pensioenpremies buiten de reikwijdte van de WHOA vallen. Volgens AG De Bock moet deze vraag bevestigend worden beantwoord.