Arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 augustus 2022

Op 1 augustus 2022 treedt de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Dat betekent dat je jouw werknemers op bepaalde gebieden uitgebreider moet informeren. Een groot gedeelte zal vermoedelijk al in jouw arbeidsovereenkomsten, cao en/of personeelshandboek staan, maar ook zullen er een aantal onderdelen toegevoegd moeten worden.