De nieuwe loontabellen vanaf 01-01-2023

Loontabellen per 1 januari 2023
Cao-loontabellen, wettelijke minimumloon, uurlonen, weeklonen en maandlonen, inclusief en lonen van leerlingen per 1 januari 2023 voor de Horeca.