Horeca cao: voorkom gehoorschade bij personeel

Ben jij als horecaondernemer verplicht je personeel te beschermen tegen geluidsoverlast? Het antwoord is: ja! Volgens de Arbowet moeten jouw medewerkers verplicht gehoorbeschermers dragen in een omgeving waar geluidsniveaus boven 85 dB(A) zijn. Jij bent verplicht die gehoorbescherming aan te bieden. Bovendien moet je erop toezien dat je personeel het ook draagt en doe dat vooral want de Arbeidsinspectie controleert! Als bij een controle blijkt dat jouw medewerkers geen gehoorbescherming dragen, riskeer je een boete van 450 euro per geval!