HOTEL, HORECA EN WOZ 2022: EEN KANSRIJKE COMBINATIE

De hotel- en horecasectoren hebben als gevolg van de coronamaatregelen te maken gehad met forse gebruiksbeperkingen. Veel hotels en horecabedrijven waren door de lockdowns verplicht (deels) gesloten. Bovendien is door het uitbreken van corona het toerisme sterk teruggelopen, net als de exploitatiecijfers van veel hotels en horecabedrijven. Ook de prognoses zijn minder rooskleurig.