Huurders hebben (nog steeds) wettelijke mogelijkheid tot huurprijswijziging

Tijdens corona konden ondernemers om een huurprijswijziging vragen wegens onvoorziene omstandigheden. Veel huurders zijn nog lang niet uit de problemen, door de oorlog in Oekraïne met als neveneffect hoge inflatie, hoge huurprijsindexatie en hoge energieprijzen. Advocatenkantoor Meester attendeert daarom op de mogelijkheid van een (nieuwe) huurprijsherziening.