Huurindexatie; een muizengaatje?

Het CBS hanteert per juni 2023 een andere methodiek om tot indexcijfer te komen. Het CBS geeft daarbij expliciet aan dat de vorige methodiek niet fout was, maar de huidige meetmethode van het inflatiecijfer is simpelweg accurater. Dit zit hem grotendeels in de manier waarop de hogere energierekening in het inflatiecijfer is verwerkt.