Kabinet komt met steun voor starters die eerder nog niet in aanmerking kwamen voor TVL

Met deze aankondiging wordt onder andere invulling gegeven aan de motie van VVD Tweede Kamerlid Thierry Aartsen, waarin hij opriep om met een oplossing te komen voor de TVL voor ondernemers die gestart zijn tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021. KHN is blij dat er nu een oplossing ligt voor Q4 en Q1 voor de TVL voor starters die in die periode zijn gestart.