NOW 1.0 en 2.0 gehad in 2020, voorkom 100% terugbetaling

Heb je gebruikgemaakt van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 1.0 en NOW 2.0) in 2020, dan moet je in 2021 of begin 2022 nog actie ondernemen om te voorkomen dat je alles moet terugbetalen. Wat speelt er en wat moet je doen?