Ondernemen met een rechtspersoon: privé nooit aansprakelijk?

Bij het starten van een horecaonderneming zal onder andere een keuze moeten worden gemaakt voor de rechtsvorm. Vaak wordt initieel, met name gelet op belastingvoordelen, gekozen voor een eenmanszaak of vennootschap onder firma (V.O.F.). Het nadeel van die rechtsvormen is dat je met je (volledige) privévermogen aansprakelijk bent voor de schulden van de onderneming.