Or kan aansturen op onderhands dwangakkoord bij schulden

De ondernemingsraad kan het initiatief nemen voor een dwangakkoord met alle schuldeisers bij insolventie.