Sanering van schulden met de WHOA als stok achter de deur

Op 1 januari 2021 is de WHOA, Wet Homologatie Onderhands Akkoord, ingegaan. Door de invoering van deze wet is het voor ondernemers mogelijk hun opgebouwde schulden in één keer af te kopen. Ook de Belastingdienst en bank worden door de rechter gedwongen om akkoord te gaan met afkoop.