Wettelijk minimumloon +3,12%, Nieuwe cao-loontabel per 1 juli 2023

Het wettelijke minimumloon (WML) wordt per 1 juli 2023 met 3,12% verhoogd. Dat is op basis van de reguliere halfjaarlijkse indexatie. Per 1 januari 2024 wordt het wettelijke minimumloon weer aangepast met de reguliere indexatie. Dan wordt ook het nieuwe wettelijke minimum uurloon ingevoerd op basis van een 36-urige werkweek.