Interview met Bert van Doorn

Horeca Adviesbureau Succesverhalen


Bert van Doorn is na jarenlang als CFO in het MT van de Debuutgroep te hebben gezeten toegetreden bij HorecaAdviesBureau.nl om zijn kennis van de horeca en met name de financiële kant daarvan te benutten om ondernemers bij te kunnen staan bij financiële-, fiscale-, financiering-, en subsidie vraagstukken. In dit pandemie tijdperk houdt Bert zich voornamelijk bezig met hulp aan noodlijdende bedrijven als het gaat om de WHOA wetgeving en op het gebied van financieringsmogelijkheden.

Vanuit een interview met Bert, werd het volgende opgetekend:


TOA en WHOA, wat kan dat betekenen in de Horeca?
“ Is er juist voor ondernemers in nood die willen doorstarten”, aldus Bert van Doorn van HorecaAdviesBureau.nl
Het kabinet heeft twee mooie instrumenten in het leven geroepen om ondernemingen die weer financieel gezond kunnen worden en voldoende levensvatbare bedrijfsactiviteiten kunnen ontplooien te ondersteunen, namelijk de TOA (Time-Out-Arrangement) en de WHOA(Wet Homologatie Onderhands Akkoord).
Het TOA-krediet is een nieuw kredietinstrument dat achtergesteld vermogen gaat verstrekken en zo bijdraagt aan het buffervermogen. De uitvoering van het TOA-krediet wordt belegd bij Qredits en zal alleen in combinatie met een WHOA traject worden uitgekeerd.

De WHOA
De WHOA helpt ondernemers om een akkoord met schuldeisers (en aandeelhouders) tot stand te brengen. Hierdoor worden schulden gesaneerd en faillissementen voorkomen. De rechter kan straks een akkoord bevestigen (homologeren), waardoor schuldeisers (of aandeelhouders) die niet met het akkoord hebben ingestemd toch aan het akkoord worden gebonden. Voorwaarden zijn dat wordt voldaan aan de in de WHOA aan het akkoord gestelde eisen en dat er voldoende steun bestaat voor het akkoord.


Samenwerking
Wij van HorecaAdviesBureau.nl hebben ons hier vorig jaar al in verdiept en zijn een samenwerking aangegaan met o.a. het Ministerie van Economische Zaken, Hoens & Souren advocaten en Hermes-Advisory, welke is gespecialiseerd in financiële expertise bij geschillen, bij uitstek de beste adviseurs om deze moeilijke procedures in jou vakgebied te begeleiden.
Niet ieder bedrijf kan in het WHOA traject, dus voor wij een kostbaar traject met je aangaan kunnen wij eerst een QuickScan doen. Blijkt jouw bedrijf niet geschikt voor het WHOA traject, zijn er nog vele andere mogelijkheden waar wij samen met jou naar kunnen kijken.
Er is 200 miljoen beschikbaar voor het gehele MKB in de TOA, zorg dat je er op tijd bij bent, want die pot gaat zeker leeg, maar wanneer….
Bert van Doorn
Partner HorecaAdviesBureau.nl
[email protected]