Belasting betalen en aflossen in 2021 verruimd

Het kabinet heeft bij de verruiming van het coronasteun- en herstelpakket ook gedacht aan het betalen van belasting, het aflossen van belastingschulden en het kwijtschelden van belastingschulden. Wat zijn de ingangstermijnen?


Belastingsteunmaatregelen

De overheid heeft op 21 januari 2021 de uitbreiding van het coronasteun- en herstelpakket bekendgemaakt. Hieronder zijn ook belasting steunmaatregelen aangekondigd, zoals verlenging van bijzonder uitstel van betaling van belasting. Ook de datum waarop je jouw belastingschulden moet terugbetalen, is opgeschoven. Wij zetten de verruimingen voor je op een rijtje:

Uitstel van belastingbetaling

De periode dat je bijzonder uitstel van betaling van belasting of een verlenging van een reeds eerder toegekend uitstel kunt aanvragen, wordt verlengd tot en met 30 juni 2021.
Na 1 april 2021 eerste keer? Indien je na 1 april 2021 voor de eerste keer een aanvraag indient voor bijzonder uitstel van betaling, betekent dit voor jou dat je tot en met 30 juni 2021 nieuw opkomende betalingsverplichtingen, zoals de afdracht van omzetbelasting en loonheffingen, niet hoeft te voldoen. Na de laatste dag van je bijzonder uitstel moet je alle belastingen waarvoor je aangifte doet en waarvoor je bijzonder uitstel had, weer op tijd betalen. Tip: Voor de inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) vraag je in één keer bijzonder uitstel van betaling aan. Dit is mogelijk van zodra je een aanslag van een van de voornoemde belastingen hebt ontvangen.
Reeds uitstel: Heb je eerder al een aanvraag voor bijzonder uitstel van betaling van belasting ingediend en dit uitstel gekregen? Tip: Dan kun je dit uitstel nog verlengen tot en met 30 juni 2021. Let op! Kun je na drie maanden bijzonder uitstel van betaling van belastingen niet aan je betalingsverplichtingen voldoen, vraag dan tijdig om verlenging. Doe je dit niet, dan loop je het risico dat je wordt uitgesloten voor de betalingsregeling waarin je jouw belastingschuld in 36 maanden kunt aflossen.
Reeds verlenging? Heeft u eerder al verlenging gekregen, dan geldt het uitstel automatisch tot en met 30 juni 2021. Nieuw opkomende verplichtingen hoeft u dan pas vanaf 1 juli 2021 te hervatten.

Terugbetalen belastingschulden

De totale belastingschuld waarvoor je bijzonder uitstel van betaling hebt gekregen, mag je in 36 maandelijkse termijnen met een vast bedrag per maand afbetalen. De datum waarop je jouw belastingschuld die je tot en met de laatste dag van je bijzonder uitstel heeft opgebouwd, moet je uiteraard terugbetalen. Tip: Dit schuift op van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021.

Kwijtschelden belastingschulden

Door toedoen van de coronacrisis zijn er in de kern gezonde bedrijven die hun belastingschulden niet in 36 maanden volledig kunnen aflossen. Het kabinet spant zich daarom in om als onderdeel van het time-out-arrangement (TOA) tezamen met andere schuldeisers, intermediairs en schuldhulpverleners soepeler te gaan kijken naar het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden, voor als een terugbetalingsregeling niet voldoende blijkt te zijn.
Tweede kwartaal 2021: Het doel is dat de richtlijnen van deze tijdelijke versoepeling en de daarbij behorende saneringsvoorwaarden in het tweede kwartaal van 2021 gereed zijn. In afwachting hierop zal de Belastingdienst dan ook op verzoek van de ondernemer reeds ingediende saneringsverzoeken aanhouden.

De periode dat je bijzonder uitstel van betaling of verlenging kunt aanvragen, wordt verlengd tot en met 30 juni 2021. De terugbetaaldatum schuift op van 1 juli naar 1 oktober 2021 in maximaal 36 maandtermijnen. In het tweede kwartaal van 2021 wordt bekend hoe de kwijtscheldings- en saneringsregeling nog wordt versoepeld.