Maatregelen aangeboden door de overheid

Hier een overzicht met de maatregelen die aangeboden worden door de overheid:

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), was v.h. WerkTijdVerkorting - WTV

Vanwege de uitbraak van het coronavirus komt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met een nieuwe regeling, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting (WTV), die per direct is komen te vervallen.

Hier kun je de NOW aanvragen

Uitstel van belasting betalen voor ondernemers

edrijven hoeven de komende drie maanden nog geen belasting te betalen. Getroffen ondernemers kunnen uitstel van belasting aanvragen, zonder meteen bewijsmateriaal mee te sturen, de (verschillende) invordering(en) stoppen dan meteen. Houdt er wel rekening mee dat er in een later stadium wel onderbouwing moet worden aangeleverd.

Hier kun je uitstel aanvragen

Verlaging van de voorlopige aanslag

Wanneer ondernemers vanwege het virus een lagere winst verwachten, dan kunnen zij vragen om een lagere voorlopige aanslag zodat de belasting voor het komend jaar lager is. Vergeet niet om dit weer aan te passen van zodra je weer meer winst begint te maken om naheffing te vermijden.

Via Mijn Belastingdienst kan je de verlaging regelen.

TOZO

Voor zelfstandig ondernemers die in de problemen zijn gekomen door corona, vult de overheid het inkomen aan tot het sociaal minimum. De regeling gaat voorlopig voor drie maanden gelden. Het geld hoeft niet terugbetaald te worden en de vermogens- en partnertoets die normaal gesproken geldt, vervalt. Daardoor hoeven de zelfstandigen niet hun spaargeld aan te spreken en kunnen ze ook een uitkering krijgen als hun partner nog wel inkomen heeft. De procedure om voor deze inkomensondersteuning in aanmerking te komen wordt versneld.

De aanvraag moet je in je eigen woonplaats doen, ga hiervoor naar de website van je eigen gemeente.

TOGS

De TOGS helpt ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn. Wie aan de voorwaarden voldoet krijgt eenmalig 4.000 euro. Dit bedrag is vrij te besteden en belastingvrij.

Hier vind je alle informatie, voorwaarden en het aanvraagproces terug

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

MKB ondernemers die direct geld nodig hebben kunnen de BMKB inzetten voor een overbruggingskrediet. Ook kun je de BMKB-regeling gebruiken om je rekening-courantkrediet te verhogen, zodat je voor een hoger bedrag ‘rood mag staan’. Doordat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat via de BMKB-regeling borg staat voor de kredieten aan ondernemers, kan je gemakkelijker geld lenen. Je kan hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals o.a. bancaire instellingen. Aanvragen van een Borgstelling MKB-krediet (BMKB) loopt via een van de aangesloten financiers.

Meer informatie

Pensioenfonds Horeca & Catering.

Premies kunnen een maand later betaald worden. Hier hoe je niks voor te doen, automatische incasso’s worden automatisch opgeschoven naar 30 april. Doe je de betaling normaal gesproken handmatig, dan kan je de premie gewoon eind april overmaken.

Meer informatie