NOW 1.0 en 2.0 gehad in 2020, voorkom 100% terugbetaling


Heeft u gebruikgemaakt van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 1.0 en NOW 2.0) in 2020, dan moet u in 2021 of begin 2022 nog actie ondernemen om te voorkomen dat u alles moet terugbetalen. Wat speelt er en wat moet u doen?

NOW 1.0 en 2.0 aangevraagd?

NOW 1.0 (maart, april en mei 2020) gehad? Dan kunt u nog tot en met 31 oktober 2021 een
definitieve berekening aanvragen. Het voorschot dat u ontvangen heeft, is namelijk gebaseerd op
het door u geschatte omzetverlies in de periode maart, april en mei 2020. Omdat het werkelijke
percentage van het omzetverlies bekend is, kan de definitieve tegemoetkoming berekend worden.

Vraag definitieve berekening aan! Vraag altijd een definitieve berekening aan. Doet u dit niet,
dan gaat het UWV ervan uit dat u geen recht heeft op een tegemoetkoming. Het door u ontvangen
voorschot moet u dan terugbetalen. Let op. De aanvraagtermijn tot en met oktober 2021 geldt
ook als u een accountantsverklaring of een derdenverklaring moet meesturen. Tip. Het formulier
aanvraag definitieve berekening NOW 1.0 vindt u op https://bit.ly/3d91mUy


NOW 2.0 (juni t/m september 2020)? Heeft u NOW 2.0 ontvangen (juni, juli, augustus en
september 2020), dan kunt u tot en met 5 januari 2022 de definitieve berekening
aanvragen. Let op. Ook hier geldt dat u altijd een definitieve berekening moet aanvragen, omdat u
anders het gehele voorschot moet terugbetalen. Tip. Het formulier aanvraag definitieve berekening
NOW 2.0 vindt u op https://bit.ly/3syhXrm


Na uw aanvraag

Zodra het UWV uw aanvraag heeft ontvangen, wordt de definitieve tegemoetkoming berekend. In
de regel ontvangt u binnen twaalf weken uitsluitsel hierover. In bepaalde gevallen is er echter
extra onderzoek nodig, waardoor het langer kan duren voordat u uitsluitsel krijgt (maar uiterlijk
52 weken na uw aanvraag).
Beslissing per post: In de brief staat welk bedrag u moet terugbetalen of welk bedrag u nog
krijgt.

Betalingsregeling

Als uit de definitieve berekening blijkt dat u te veel voorschot heeft ontvangen, dan moet u het te
veel ontvangen bedrag terugbetalen. Tip 1. U kunt hiervoor met het UWV een betalingsregeling
treffen. Deze betalingsregeling kunt u digitaal aanvragen op de website van het UWV. U kunt hier
kiezen uit verschillende betaaltermijnen met een maximum van 36 maandelijkse
termijnen. Tip 2. Het formulier voor de betalingsregeling eerste aanvraagperiode vindt u
op https://bit.ly/3syib1G Tip 3. Het formulier voor de betalingsregeling van de tweede
aanvraagperiode vindt u op https://bit.ly/39bZMQK

Lukt het niet in 36 maandtermijnen? Lukt het u niet om het te veel ontvangen voorschot in
36 maandelijkse termijnen te voldoen of wilt u de betalingsregeling op een later tijdstip in laten
gaan, dan kunt u dit in het formulier aangeven. Het UWV zal dan met u contact opnemen om een
regeling op maat met u af te spreken.

Vraag altijd om een definitieve berekening! Doe dit voor de NOW 1.0 uiterlijk
31 oktober 2021 en voor de NOW 2.0 uiterlijk 5 januari 2022. Doet u dit niet, dan
gaat het UWV ervan uit dat u geen recht heeft op een tegemoetkoming en moet u
alle eerder ontvangen voorschotten terugbetalen.