Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)


Ben je ondernemer/zzp’er, werknemer of werkzoekende en heb je financiële problemen door de coronamaatregelen? En kun je daardoor noodzakelijk kosten zoals woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) je misschien helpen.

TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten zoals woonlasten en hoef je niet terug te betalen. Woonlasten zijn huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten voor nutsvoorzieningen, gas, water, licht. De tegemoetkoming kan ook in de vorm van een lening worden verstrekt. TONK is geen inkomensondersteuning. De hoogte van TONK uitkering hangt af van je situatie. De gemeente kijkt onder andere naar de hoogte van je (woon)kosten, je inkomen op dit moment en welk deel van de kosten je nog zelf kunt betalen.

Status regeling

De ondersteuning geldt van 1 januari tot 30 juni 2021. Gemeentes voeren de regeling uit en kunnen TONK met terugwerkende kracht toekennen. Zij kunnen zelf beleidsregels voor TONK opstellen op basis van de participatiewet. Naar verwachting gaan de TONK-loketten vanaf 1 maart open.

Doelgroep

De tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens:

- die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen
- die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kunnen betalen, waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden
- waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden

Voorwaarden TONK

Je krijgt TONK als je in ieder geval:

- 18 jaar of ouder bent;
- Inkomen verliest door coronamaatregelen;
- Je woonkosten niet meer kunt betalen uit het gezinsinkomen of makkelijk uit je vermogen kunt halen;
- Ook met een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op je WW-uitkering, niet voldoende inkomsten heeft om je woonkosten van te betalen.

Je woongemeente voert de regeling uit. Die controleert of een huishouden onvoldoende draagkracht heeft. Dit betekent dat de gemeente kijkt naar welk deel van de woonkosten je zelf nog kunt betalen. De gemeente mag daarbij zelf bepalen hoeveel vermogen je maximaal mag hebben. Ook kan de gemeente zelf aanvullende voorwaarden vaststellen.

Woonkosten volgens TONK

- Huur of hypotheek
- Kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water
- Servicekosten
- Gemeentelijke belastingen

Inkomsten die niet meetellen voor TONK

- Waarde van je woning
- Vermogen in je onderneming
- Tegemoetkoming voor Vaste Lasten (TVL)
- Tegemoetkoming in loonkosten (NOW)

Hoogte TONK-uitkering

Hoeveel TONK je krijgt, hangt af van je situatie. Gemeenten kijken onder andere naar:

Hoogte van je noodzakelijke woonkosten.
Je inkomen op dit moment.
Je draagkracht. Dit betekent dat de gemeente kijkt naar welk deel van de woonkosten je zelf nog kunt betalen.

Periode dat je TONK krijgt

Je krijgt maximaal 6 maanden TONK tot en met juni 2021. Als je TONK op 1 maart 2021 aanvraagt, kun je ook nog TONK voor januari en februari krijgen als dat nodig is. Je vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat je de aanvulling op je inkomen echt nodig hebt.

Aanvraagproces

Je kunt naar verwachting vanaf 1 maart 2021 TONK aanvragen bij je woongemeente.