Corona


Hier vind je alles omtrent Corona en Horeca


Nieuwe aanvullingen op het steunpakket (21/01/2021)Vandaag hebben de ministers Koolmees, van ’t Wout en Hoekstra nieuwe aanvullingen op het steunpakket bekendgemaakt. Deze aanvullingen zijn voor de horecasector hard nodig. Een verruiming van het steunpakket met o.a. een verbetering van de NOW, de TVL-subsidie en een tegemoetkoming voor starters is dan ook meer dan welkom. KHN heeft de afgelopen weken een concrete lijst met verbeterpunten ingediend bij het kabinet, bewindspersonen en Tweede Kamerleden. Het is fijn om te zien dat de overheid nu voor een groot deel aan de wensen van KHN tegemoet komt.

Ondernemers teren al maanden op hun reserves. Dat er tot nu toe niet al veel meer faillissementen zijn geweest, heeft te maken met het feit dat schuldeisers hun schuld nog niet volledig opeisen en dat ondernemers zelf ca. 4 - 5 miljard aan eigen spaargeld en eigen vermogen in hun bedrijf hebben gestoken. KHN is dan ook positief over de extra tegemoetkoming voor horecaondernemers.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: ‘We zien dat het kabinet goed heeft gekeken naar onze punten en een groot deel hiervan heeft ingewilligd. Daar zijn we als sector erg blij mee. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben zich ook dag en nacht ingezet voor een verbeterd steunpakket voor de horeca en daar zijn we hen dankbaar voor. Het licht aan het eind van de tunnel is nog ver weg, maar met deze aanvullingen is de kans groot dat een groot deel van de horecaondernemers nu ook daadwerkelijk een kans krijgt om het eind van de crisis te halen.’

De belangrijkste verbeterpunten die vanavond aangekondigd zijn:

- Het percentage van de maximale NOW-vergoeding gaat naar 85% van de loonsom voor zowel Q1 als Q2 in 2021.
- Het percentage van de TVL gaat naar 85% vanaf 30% omzetverlies. De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten.
- Het plafond van de TVL gaat vanaf Q1 2021 van 90K per kwartaal naar 330K per kwartaal voor het MKB, 400K voor niet-MKB.
- Er komt, voor Q1 en Q2, een regeling voor starters die tussen 1 januari 2020 tot 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De bedoeling is een regeling: Vanaf 1 april, buiten de TVL om, waarbij Q3 2020 de referentieperiode zal zijn. Dit heeft nog verdere uitwerking nodig.
- Starters die zijn gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in Q1 van 2021 en alleen voor de nieuwe regeling voor Q2 2021 .
- De vermogenstoets in de TOZO, die per 1 april zou ingaan, gaat NIET door.
- Er komt een garantiefonds voor evenementen (zoals nu voorzien voor evenementen vanaf 1 juli 2021).
- De mogelijkheid om uitstel van belastingen aan te vragen, wordt verlengd naar 1 juli 2021. Voor ondernemers die al eerder verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel automatisch.
- Het moment van terugbetalen schuift door naar 1 oktober 2021, de terugbetalingstermijn blijft 36 maanden.
- Als onderdeel van het Time Out Arrangement komt er een kredietfaciliteit voor ondernemers die gebruik maken van de WHOA (wet homologatie onderhands akkoord).

Nog niet alle details zijn bekend en zullen nog concreet moeten worden uitgewerkt, maar het begin is er.

(BRON: KHN)


Maatregelen aangeboden door de overheid

Hier alvast een overzicht met de maatregelen die aangeboden worden door de overheid:

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), was v.h. WerkTijdVerkorting - WTV
Vanwege de uitbraak van het coronavirus komt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met een nieuwe regeling, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting (WTV), die per direct is komen te vervallen.

Hier kun je de NOW aanvragen: https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/formulier-aanvraag-tegemoetkoming.aspx


Uitstel van belasting betalen voor ondernemers
Bedrijven hoeven de komende drie maanden nog geen belasting te betalen. Getroffen ondernemers kunnen uitstel van belasting aanvragen, zonder meteen bewijsmateriaal mee te sturen, de (verschillende) invordering(en) stoppen dan meteen. Houdt er wel rekening mee dat er in een later stadium wel onderbouwing moet worden aangeleverd.

Hier kun je uitstel aanvragen: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis


Verlaging van de voorlopige aanslag
Wanneer ondernemers vanwege het virus een lagere winst verwachten, dan kunnen zij vragen om een lagere voorlopige aanslag zodat de belasting voor het komend jaar lager is. Vergeet niet om dit weer aan te passen van zodra je weer meer winst begint te maken om naheffing te vermijden.

Via Mijn Belastingdienst kan je de verlaging regelen: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/inloggen-mijn-belastingdienst


TOZO
Voor zelfstandig ondernemers die in de problemen zijn gekomen door corona, vult de overheid het inkomen aan tot het sociaal minimum. De regeling gaat voorlopig voor drie maanden gelden. Het geld hoeft niet terugbetaald te worden en de vermogens- en partnertoets die normaal gesproken geldt, vervalt. Daardoor hoeven de zelfstandigen niet hun spaargeld aan te spreken en kunnen ze ook een uitkering krijgen als hun partner nog wel inkomen heeft. De procedure om voor deze inkomensondersteuning in aanmerking te komen wordt versneld.

De aanvraag moet je in je eigen woonplaats doen, ga hiervoor naar de website van je eigen gemeente.


TOGS
De TOGS helpt ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn. Wie aan de voorwaarden voldoet krijgt eenmalig 4.000 euro. Dit bedrag is vrij te besteden en belastingvrij.

Hier vind je alle informatie, voorwaarden en het aanvraagproces terug: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19


Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
MKB ondernemers die direct geld nodig hebben kunnen de BMKB inzetten voor een overbruggingskrediet. Ook kun je de BMKB-regeling gebruiken om je rekening-courantkrediet te verhogen, zodat je voor een hoger bedrag ‘rood mag staan’. Doordat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat via de BMKB-regeling borg staat voor de kredieten aan ondernemers, kan je gemakkelijker geld lenen. Je kan hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals o.a. bancaire instellingen. Aanvragen van een Borgstelling MKB-krediet (BMKB) loopt via een van de aangesloten financiers.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/coronavirus-verruiming-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-opengesteld


Pensioenfonds Horeca & Catering.
Premies kunnen een maand later betaald worden. Hier hoe je niks voor te doen, automatische incasso’s worden automatisch opgeschoven naar 30 april. Doe je de betaling normaal gesproken handmatig, dan kan je de premie gewoon eind april overmaken.

Voor meer informatie: https://www.phenc.nl/over-het-pensioenfonds/maatregelen-coronavirus/


Welke sites zijn op dit moment erg nuttig?


Coronavirus: verdere uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers

Nieuwsbericht | 28-04-2020 | 16:30

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van regelingen. Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen. De criteria voor de regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) zijn versoepeld. Ook maakt staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) vandaag bekend het subsidieplafond van de zogenoemde SEED Capital-regeling voor 2020 bijna anderhalf keer zo groot te maken.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Passende regelingen voor ondernemers vergen normaal maanden of jaren. Maar veel bedrijven hebben nú acute problemen: corona dwingt ons daarom om soms binnen een dag te handelen. Deze economische crisismaatregelen staan dus niet stil. Het kabinet werkt op dit moment aan aanvullende steunplannen bovenop het huidige noodpakket banen en economie en de aankondigingen van vandaag. Ik spreek daar ook deze week over met een grote sector als de horeca, maar ook met kleinere sectoren die hard zijn getroffen zoals de kermisbranche.”

Langere looptijd en lagere drempel coronaregeling BMKB

Extra krediet helpt ondernemers aan liquiditeit om overeind te blijven in zwaar weer. Daarom wordt financiering voor ondernemers via de speciale coronaregeling van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) opnieuw versoepeld.

De looptijd van een krediet wordt verlengd tot vier jaar, zodat ondernemers meer tijd hebben om deze terug te betalen. De toegang tot de BMKB wordt laagdrempeliger: er kan behalve via een uitgebreide liquiditeitsprognose ook worden gekeken via een omzettoets. Begin april werd door het ministerie van EZK de premie van de regeling al verlaagd (van 3,9 naar 2 procent) en het garantiebudget verhoogd (van 765 miljoen naar 1,5 miljard euro).

Budget SEED Capital-regeling in 2020 naar 32 miljoen euro

Het budget van de SEED Capital­-regeling, waarmee het ministerie van EZK kapitaal aan investeringsfondsen verstrekt, wordt verhoogd van 22 miljoen naar 32 miljoen euro. Met deze regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen waaronder startups op technologisch (zoals hightech en eHealth) en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal vanuit investeringsfondsen.

Bedrijven komen via geregistreerde nevenactiviteit ook in aanmerking voor TOGS

Ondernemers kunnen vanaf 29 april 2020 ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Het kabinet heeft meer dan kwart van het Nederlandse bedrijfsleven een belastingvrije gift van 4.000 euro gegeven, omdat ze naast de economische gevolgen van het coronavirus ook direct zijn geraakt door kabinetsmaatregelen.

De uitbreiding betreft ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op de TOGS-regeling met hun geregistreerde hoofdactiviteit, terwijl dit wel het geval zou zijn op basis van hun geregistreerde nevenactiviteit. Na analyse van de meldingen vanuit ondernemers bij RVO hierover blijkt dat deze geregistreerde nevenactiviteit soms beter aansluit op de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten. Een vereiste is wel dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten (beiden 4.000 euro). De regeling is te vinden via rvo.nl/togs.

Coronaregeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

De verhoging van het garantieplafond van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) ten behoeve van corona van 400 miljoen naar 10 miljard euro is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarom kan deze coronaregeling woensdag 29 april 2020 officieel open voor bedrijven waarbij de looptijd van een krediet zes jaar gaat worden.

Met de coronaregeling binnen de GO helpt het ministerie van EZK zowel het MKB als grote ondernemingen. Dat gebeurt door garantie op bankleningen (minimaal 1,5 miljoen – maximaal verruimd tot 150 miljoen euro per onderneming). Het maximale garantiepercentage is, zoals eerder aangekondigd, nu verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona.

Waar kunnen ondernemers terecht met vragen?

Bij vragen over corona kunnen bedrijven kijken op rijksoverheid.nl/coronavirus of op de website van het RIVM. Of ga naar de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 - 2117.

Ondernemers melden zich voor de verruimde kredietregelingen (zoals de BMKB en GO) bij hun kredietverstrekker zoals een bank. De regelingen tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning voor zzp’ers (TOZO) via krijgiktozo.nl. Richtlijnen voor winkels zijn te vinden bij de brancheorganisaties. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via belastingdienst.nl/coronavirus.

 

Heb je vragen of heb je ergens hulp bij nodig? Aarzel niet om ons te contacteren, wij helpen je graag verder!White Paper Horeca in en na het Corona TijdperkHet Corona Virus heeft de (gastvrijheids)wereld behoorlijk in zijn greep. Wat betekent het voor jou, jouw personeel, jouw klanten? Wij willen je zoveel mogelijk informeren, helpen en dit doen wij vrijblijvend, want de horeca is ook onze branche.

Heb je vragen, dan kunnen wij je helpen bij bijvoorbeeld:
✔ verruiming van een krediet, of snelle kredietfaciliteit
✔ besparingen, huidige contracten kritisch nakijken, inkoopvoordelen
✔ meedenken over veranderingen in je horecazaak, denk aan concept, menukaart, personeelsplanning, …
✔ aan- en verkoopbemiddeling
✔ schuldsanering: proberen de schade zoveel mogelijk te beperken
✔ ...laat het ons weten!

Een eerste stap is het downloaden van onze whitepaper. Deze whitepaper staat vol met informatie, is gratis en direct te verkrijgen door onderstaand formulier in te vullen.

* verplicht invullen

Geef hieronder aan welke informatie en communicatie je van ons wilt ontvangen.Je kunt op elk gewenst moment uitschrijven door op de uitschrijflink in onze e-mails te klikken. Ons privacy statement kun je op onze website vinden.


Maatregelen aangeboden door de overheid

Hier alvast een overzicht met de maatregelen die aangeboden worden door de overheid:

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), was v.h. WerkTijdVerkorting - WTV
Vanwege de uitbraak van het coronavirus komt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met een nieuwe regeling, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting (WTV), die per direct is komen te vervallen.

Hier kun je de NOW aanvragen: https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/formulier-aanvraag-tegemoetkoming.aspx


Uitstel van belasting betalen voor ondernemers
Bedrijven hoeven de komende drie maanden nog geen belasting te betalen. Getroffen ondernemers kunnen uitstel van belasting aanvragen, zonder meteen bewijsmateriaal mee te sturen, de (verschillende) invordering(en) stoppen dan meteen. Houdt er wel rekening mee dat er in een later stadium wel onderbouwing moet worden aangeleverd.

Hier kun je uitstel aanvragen: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis


Verlaging van de voorlopige aanslag
Wanneer ondernemers vanwege het virus een lagere winst verwachten, dan kunnen zij vragen om een lagere voorlopige aanslag zodat de belasting voor het komend jaar lager is. Vergeet niet om dit weer aan te passen van zodra je weer meer winst begint te maken om naheffing te vermijden.

Via Mijn Belastingdienst kan je de verlaging regelen: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/inloggen-mijn-belastingdienst


TOZO
Voor zelfstandig ondernemers die in de problemen zijn gekomen door corona, vult de overheid het inkomen aan tot het sociaal minimum. De regeling gaat voorlopig voor drie maanden gelden. Het geld hoeft niet terugbetaald te worden en de vermogens- en partnertoets die normaal gesproken geldt, vervalt. Daardoor hoeven de zelfstandigen niet hun spaargeld aan te spreken en kunnen ze ook een uitkering krijgen als hun partner nog wel inkomen heeft. De procedure om voor deze inkomensondersteuning in aanmerking te komen wordt versneld.

De aanvraag moet je in je eigen woonplaats doen, ga hiervoor naar de website van je eigen gemeente.


TOGS
De TOGS helpt ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn. Wie aan de voorwaarden voldoet krijgt eenmalig 4.000 euro. Dit bedrag is vrij te besteden en belastingvrij.

Hier vind je alle informatie, voorwaarden en het aanvraagproces terug: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19


Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
MKB ondernemers die direct geld nodig hebben kunnen de BMKB inzetten voor een overbruggingskrediet. Ook kun je de BMKB-regeling gebruiken om je rekening-courantkrediet te verhogen, zodat je voor een hoger bedrag ‘rood mag staan’. Doordat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat via de BMKB-regeling borg staat voor de kredieten aan ondernemers, kan je gemakkelijker geld lenen. Je kan hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals o.a. bancaire instellingen. Aanvragen van een Borgstelling MKB-krediet (BMKB) loopt via een van de aangesloten financiers.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/coronavirus-verruiming-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-opengesteld


Pensioenfonds Horeca & Catering.
Premies kunnen een maand later betaald worden. Hier hoe je niks voor te doen, automatische incasso’s worden automatisch opgeschoven naar 30 april. Doe je de betaling normaal gesproken handmatig, dan kan je de premie gewoon eind april overmaken.

Voor meer informatie: https://www.phenc.nl/over-het-pensioenfonds/maatregelen-coronavirus/


Welke sites zijn op dit moment erg nuttig?


Coronavirus: verdere uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers

Nieuwsbericht | 28-04-2020 | 16:30

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van regelingen. Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen. De criteria voor de regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) zijn versoepeld. Ook maakt staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) vandaag bekend het subsidieplafond van de zogenoemde SEED Capital-regeling voor 2020 bijna anderhalf keer zo groot te maken.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Passende regelingen voor ondernemers vergen normaal maanden of jaren. Maar veel bedrijven hebben nú acute problemen: corona dwingt ons daarom om soms binnen een dag te handelen. Deze economische crisismaatregelen staan dus niet stil. Het kabinet werkt op dit moment aan aanvullende steunplannen bovenop het huidige noodpakket banen en economie en de aankondigingen van vandaag. Ik spreek daar ook deze week over met een grote sector als de horeca, maar ook met kleinere sectoren die hard zijn getroffen zoals de kermisbranche.”

Langere looptijd en lagere drempel coronaregeling BMKB

Extra krediet helpt ondernemers aan liquiditeit om overeind te blijven in zwaar weer. Daarom wordt financiering voor ondernemers via de speciale coronaregeling van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) opnieuw versoepeld.

De looptijd van een krediet wordt verlengd tot vier jaar, zodat ondernemers meer tijd hebben om deze terug te betalen. De toegang tot de BMKB wordt laagdrempeliger: er kan behalve via een uitgebreide liquiditeitsprognose ook worden gekeken via een omzettoets. Begin april werd door het ministerie van EZK de premie van de regeling al verlaagd (van 3,9 naar 2 procent) en het garantiebudget verhoogd (van 765 miljoen naar 1,5 miljard euro).

Budget SEED Capital-regeling in 2020 naar 32 miljoen euro

Het budget van de SEED Capital­-regeling, waarmee het ministerie van EZK kapitaal aan investeringsfondsen verstrekt, wordt verhoogd van 22 miljoen naar 32 miljoen euro. Met deze regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen waaronder startups op technologisch (zoals hightech en eHealth) en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal vanuit investeringsfondsen.

Bedrijven komen via geregistreerde nevenactiviteit ook in aanmerking voor TOGS

Ondernemers kunnen vanaf 29 april 2020 ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Het kabinet heeft meer dan kwart van het Nederlandse bedrijfsleven een belastingvrije gift van 4.000 euro gegeven, omdat ze naast de economische gevolgen van het coronavirus ook direct zijn geraakt door kabinetsmaatregelen.

De uitbreiding betreft ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op de TOGS-regeling met hun geregistreerde hoofdactiviteit, terwijl dit wel het geval zou zijn op basis van hun geregistreerde nevenactiviteit. Na analyse van de meldingen vanuit ondernemers bij RVO hierover blijkt dat deze geregistreerde nevenactiviteit soms beter aansluit op de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten. Een vereiste is wel dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten (beiden 4.000 euro). De regeling is te vinden via rvo.nl/togs.

Coronaregeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

De verhoging van het garantieplafond van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) ten behoeve van corona van 400 miljoen naar 10 miljard euro is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarom kan deze coronaregeling woensdag 29 april 2020 officieel open voor bedrijven waarbij de looptijd van een krediet zes jaar gaat worden.

Met de coronaregeling binnen de GO helpt het ministerie van EZK zowel het MKB als grote ondernemingen. Dat gebeurt door garantie op bankleningen (minimaal 1,5 miljoen – maximaal verruimd tot 150 miljoen euro per onderneming). Het maximale garantiepercentage is, zoals eerder aangekondigd, nu verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona.

Waar kunnen ondernemers terecht met vragen?

Bij vragen over corona kunnen bedrijven kijken op rijksoverheid.nl/coronavirus of op de website van het RIVM. Of ga naar de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 - 2117.

Ondernemers melden zich voor de verruimde kredietregelingen (zoals de BMKB en GO) bij hun kredietverstrekker zoals een bank. De regelingen tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning voor zzp’ers (TOZO) via krijgiktozo.nl. Richtlijnen voor winkels zijn te vinden bij de brancheorganisaties. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via belastingdienst.nl/coronavirus.

 

Heb je vragen of heb je ergens hulp bij nodig? Aarzel niet om ons te contacteren, wij helpen je graag verder!