Energie-investeringsaftrek 2021 op 45,5%

Energie-investeringsaftrek (EIA). Ondernemingen die belastingplichtig zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en die investeren in nieuwe energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energietechnieken, kunnen in aanmerking komen voor de EIA.

45,5% winstaftrek. Met de EIA kunt u in 2021 45,5% van de investeringskosten naast de gebruikelijke afschrijvingskosten aftrekken van de fiscale winst. Om in 2021 gebruik te kunnen maken van de EIA moet uw nieuwe investering wel op de Energielijst 2021 staan.

Energielijst 2021. In de Energielijst 2021 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) staat op het moment van schrijven echter nog het vorige percentage van 45% vermeld, zoals deze gold tot en met 2020.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De EIA mag samenvallen met de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) van maximaal € 16.568.

ISDE. Op de Energielijst 2021 vindt u ook bedrijfsmiddelen die zijn opgenomen in de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Maakt u hiervan gebruik, dan komt het bedrijfsmiddel niet meer in aanmerking voor de EIA.