Minister roept op nog TONK-steun aan te vragen t/m 30 juni

Minister Koolmees heeft onlangs in een nieuwsbericht naar buiten gebracht dat er weinig aanvragen voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) zijn gedaan. Hoe zat het ook alweer met de TONK en hoe kunt u dit nog aanvragen?
Waar gaat het over?
Minister Koolmees heeft onlangs in een nieuwsbericht naar buiten gebracht dat er weinig aanvragen voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) zijn gedaan. Zo blijven er miljoenen euro’s op de plank liggen bij gemeenten die bedoeld zijn voor steun. Hij roept daarom onder andere ondernemers en flexwerkers op om dit alsnog te doen.

Voor wie is de TONK bedoeld?

De TONK is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet) en is bedoeld voor ondernemers/zzp’ers, flexwerkers, werknemers en werkzoekenden die door de coronamaatregelen in financiële problemen komen en daardoor de noodzakelijke kosten, zoals woonkosten, niet meer kunnen betalen. Let op. De TONK is geen inkomensondersteuning en ook geen exclusieve ondernemersregeling. Tip. Heeft u een Tozo-uitkering, dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.
Voor wat? De TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten, zoals huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente, servicekosten, gemeentelijke belastingen en kosten voor nutsvoorzieningen als gas, water en licht. Alhoewel de focus ligt op woonkosten omdat dit veruit gezien de grootste kostenpost is in een huishouden, is een vergoeding voor andere noodzakelijke kosten niet uitgesloten.
Hoeveel? Hoeveel TONK u kunt krijgen, is afhankelijk van uw situatie. De gemeente beoordeelt dit op basis van onder andere uw (woon)kosten, uw huidige inkomen en welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen. Gemeenten kunnen via de Participatiewet daarvoor zelf beleidsregels opstellen.

Voorwaarden

Om voor de TONK in aanmerking te komen, moet u in ieder geval aan deze voorwaarden voldoen:
u moet 18 jaar of ouder zijn;
u moet een aanzienlijk inkomensverlies hebben door de coronamaatregelen;
u kunt u woonkosten niet meer betalen uit het gezinsinkomen en het beschikbare privévermogen;
u heeft ook met een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van het UWV op uw WW-uitkering, onvoldoende inkomsten om uw woonkosten te betalen;
uw vermogen mag niet boven een nader te stellen grens uitkomen. Dit kan per gemeente verschillen.

Welke inkomsten tellen niet mee? Niet mee telt:
de waarde van uw eigen woning;
het vermogen in uw onderneming;
de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL);
de tegemoetkoming in de loonkosten, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Welk vermogen telt wel mee? Wel telt mee:
de totale waarde van beschikbare middelen aan contant geld, geld op betaal- en spaarrekeningen en cryptovaluta (bijv. bitcoins);
de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties en opties en effecten in depot).

Let op. Het vermogen van uw partner en inwonende kinderen telt ook mee. Het vermogen dat in u uw eigen bedrijf heeft zitten, telt niet mee.

Aanvragen?

U vraagt de TONK aan via de website van uw woongemeente. U kunt een aanvraag doen voor de TONK voor maximaal zes maanden: 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. U kunt de TONK met terugwerkende kracht aanvragen.
Vraag de TONK aan bij uw woongemeente voor maximaal zes maanden: 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021. U kunt de TONK met terugwerkende kracht aanvragen.