Gratis spiegelen met ervaren horecaondernemer?

Niemand weet alles, dus ook jij niet als horeca ondernemer!!!

Een adviseur kan helpen. Wij weten wat ondernemen in de horeca inhoudt, wij gaan onafhankelijk te werk en zijn in staat is om jou verder te helpen.
Tal van horecaondernemers maken veel uren en gunnen zich geen tijd om eens rustig van een afstandje naar hun bedrijf te kijken. Ze ontdekken te laat waar de pijn zit. Vaak wordt gedacht dat het geen zin heeft om een adviseur in te schakelen, men denkt dat de kosten te hoog zullen uitvallen of dat onze adviseur geen zinvolle suggesties kan aandragen. Kortom ze denken het zelf beter te weten!


Abonnement

Ondernemers die zich structureel willen laten begeleiden, kunnen een abonnement nemen bij HorecaAdviesBureau.nl.
Vanaf € 25,00 per week neemt de adviseur per kwartaal de gang van zaken door met de ondernemer. Alles wat direct of indirect met de bedrijfsvoering te maken heeft, kan daarbij ter sprake komen. Denk aan de jaarcijfers, de aanschaf van een kassasysteem of apparatuur, de inkoop, personeelszaken, het contract met de brouwerij, de kosten van de accountant of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De ondernemer een spiegel voorhouden is volgens ons belangrijk. Verder zijn wij een stok achter de deur. De ondernemer weet wanneer wij komen en zal er daarom ook voor zorgen dat hij de cijfers paraat heeft.’

Waarom HorecaAdviesBureau.nl?

Horeca ondernemers hebben baat bij een adviseur die weet wat horeca inhoudt.
Het eerste gesprek, het intakegesprek, is altijd gratis. Bij elkaar hebben de partners van Horecaadviesbureau.nl meer dan 120 jaar ervaring in het management of als eigenaar in de horeca.
Als adviesbureau zijn wij al sinds 2011 succesvol actief en wij trachten zo veel mogelijk open, eerlijk en deskundig advies te geven. Wij hebben genoeg referenties waar jij dit kan natrekken.


Bel ons voor het maken van een (vrijblijvende) kennismakingsafspraak om de zaken waar jij behoefte aan hebt te bespreken.Fort 1881 Hoek van Holland Jurgen Beumer
Wij willen het Fort 1881 in Hoek van Holland uitbreiden met een 40-tal B & B kamers gelegen op een grondstuk van 2.5 ha. Het businessplan dat HorecaAdviesBureau.nl heeft geschreven was zo helder en duidelijk waardoor de bank geen vragen had en gelijk met een offerte kwam. Wij hebben succesvol gefinancierd via de bank wat zonder hulp door HorecaAdviesBureau.nl niet zou zijn gelukt.